Användarvillkor

Allmänt

Demosarte (senare Taiko), FO-nummer 2795856-9, säljer produkter till myndiga privatpersoner och företag i Finland. Produkternas pris inkluderar mervärdesskatt. Vi förbehåller oss rätten att justera priser och leveranskostnader.

Produkterna beställer du på nätbutikens webbplats genom att överföra dem till din kundkorg och betala kundkorgens innehåll i kassatjänsten.

All information om kunden behandlas konfidentiellt. De uppgifter som vi begär i samband med beställningen används enbart för att leverera beställningen eller reda upp oklarheter i den. När du beställer från e-butiken förutsätter vi att du har bekantat dig med och godtagit användarvillkoren som gäller vid ifrågavarande tidpunkt.

 

BETALNING

Betaltjänsten för Taiko erbjuds av Maksuturva Group Ab (FO-nr 2121703-0) i samarbete med bankerna och kreditinstitut. Betaltjänsten kräver varken extra avgifter eller registrering från användarens sida. Maksuturva Group är ett betalningsinstitut och en betaltjänstleverantör som lyder under Finansinspektionen. All dataöverföring och penningtrafik är SSL-skyddad, vilket betyder att ingen utomstående kan se dina uppgifter. Betalningsmottagaren är Maksuturva Group Ab.

Taiko får genast information om din betalning och du får en bekräftelse från Maksuturva i din e-post.

Nätbankernas nätbetalningsknappar
Det finns nätbetalningsknappar som du kan använda till alla finländska banker. Tjänsten fungerar som en vanlig nätbetalning.

Kortbetalningar
Kortbetalningarna och Danske Banks MobilePay-betalningarna i nätbutiken erbjuds av Maksuturva Group Ab i samarbete med Solinor Oy och Bambora AB. Maksuturva Group Ab förmedlar debiteringstransaktioner för kortbetalningar och MobilePay-betalningar (debit eller credit) till Bambora AB, som har avtal med de internationella kortbolagen (MasterCard och Visa). Kortnummer lagras inte i Maksuturva Group Ab:s system utan de behandlas av den tekniska tjänsteleverantören Solinor Oy. Solinor Oy är, enligt kortbolagens internationella säkerhetsstandard PCI DSS, certifierad till den högsta nivån, PCI DSS Level 1. Maksuturva Group Ab är för sin egen verksamhet certifierad enligt PCI DSS-standarden.

Kontaktuppgifter:
Maksuturva Group Ab
FO-nummer: 2121703-0
Kägelstranden 5
02150 ESBO
Tel. (09) 42 41 7040, vardagar kl. 9.00 – 17.00
E-post: asiakaspalvelu@maksuturva.fi
www.maksuturva.fi/se

DELBETALNING OCH FAKTURA

Betalning per faktura eller delbetalning handhas av Maksuturva Group Ab i samarbete med Resurs Bank. På avtalet tillämpas Resurs Banks allmänna villkor. Betalningsprocessen fungerar endast på finska.

Faktura

Med Resurs Banks faktura handlar du säkert och smidigt och betalar först när du fått varorna.

 • Du får alltid produkten innan betalningen
 • 30–60 dagar* ränte- och avgiftsfri betalningstid
 • Alltid 14 dagars ångerrätt enligt distansförsäljningslagen
 • Möjlighet till delbetalning

 

* Beräknas från köpdatum till första räkningens förfallodag. Första räkningens förfallodag är alltid kalendermånadens sista dag månaden efter köpet.

På köptillfället görs en kreditförfrågan. Beslutet får du snabbt elektroniskt.

Din räkning skickas till e-postadressen som angetts i samband med beställningen när produkten skickas. Leveransadressen måste vara samma som adressen hos Befolkningsregistret.

 

VÄLJ DET BETALNINGSALTERNATIV SOM PASSAR DIG BÄST

Betalningsalternativ

Årsränta

Adm.avgift/mån

Uppläggningsavgift*

30-60 dgr

0 %

0 €

0 €

12 mån

0 %

4 €

40 €

36 mån

14,28 %

4 €

40 €

För mer information, se Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

*Uppläggningsavgift tillkommer endast på köp som överstiger 200 €.

 

Representativt exempel för ett köp som kunden betalar på en gång*

Kreditbelopp

1 000 €

Årsränta

0 %

Admin.avgift/mån

0 €

Uppläggningsavgift

0 €

Effektiv årsränta

0 %

Kreditkostnad

0 €

Betalningsrat**

1 000,0 €

Totalt belopp att betala

1 000 €

*Exemplet är beräknat 15.10.2016. Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre effektiv årsränta. Den effektiva årsräntan är beräknad i enlighet med Justitieministeriets förordning (824/2010).

**Avrundning tillämpas till närmsta högre decimal.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation hittar du här

Allmänna villkor privat för konto- och kortkrediter samt privatlån hittar du här

Det maximala kreditbeloppet är 2500 euro.


Delbetalning

Delbetalning är ett lätt och flexibelt sätt att handla med. Du kan använda ett öppnat konto för framtida köp. Kreditbeslutet görs elektroniskt och du får snabbt information om beslutet. Du får din första räkning månaden efter köpet och väljer först då det betalningsalternativ som passar dig bäst. 

 

Det är kostnadsfritt att öppna kontot och ett öppnat konto kan användas direkt. Kontot har inte heller någon årsavgift. Du får alltid 30-60 dagar* ränte- och avgiftsfri betalningstid.

* Beräknas från köpdatum till första räkningens förfallodag. Första räkningens förfallodag är alltid kalendermånadens sista dag månaden efter köpet.

Leveransadressen måste vara samma som adressen hos Befolkningsregistret.

VÄLJ DET BETALNINGSALTERNATIV SOM PASSAR DIG BÄST        & nbsp;            & nbsp;    

Betalningsalternativ

Årsränta

Adm.avgift/mån

Uppläggningsavgift

30-60 dgr

0 %

0 €

0 €

3 mån

0 %

4 €

0 €

12 mån

0 %

4 €

35 €

24 mån

7,95 %

4 €

35 €

48 mån

12,84 %

4 €

35 €

72 mån

17,88 %

4 €

35 €

För mer information, se Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

 

Representativt exempel för 12 månaders betalningsalternativ*

Kreditbelopp

1 500 €

Årsränta

0 %

Admin.avgift/mån

4 €

Uppläggningsavgift

35 €

Effektiv årsränta

9,84 %

Kreditkostnad

83 €

Ord.delbet./mån**

129,0 €

Totalt belopp att betala

1 583 €

*Exemplet är beräknat 15.10.2016. Exemplet förutsätter att räntan och avgifterna är oförändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre effektiv årsränta. Den effektiva årsräntan är beräknad i enlighet med Justitieministeriets förordning (824/2010).

**Avrundning tillämpas till närmsta högre decimal. Månaden efter val av delbetalning tillkommer eventuell uppläggningsavgift till ordinarie delbetalningsbelopp.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation hittar du här

Det maximala kreditbeloppet är 6000 euro.

 

Resurs Banks kontaktuppgifter
Resurs Bank AB Finlands filial
FO-nummer 2110471-4
PB 3900, 00002 Helsingfors

Tfn +358 962 243 08, vardagar klo 8-18
asiakaspalvelu@resurs.fi

 

LEVERANS

Taiko levererar endast till Finland, exklusive Åland. Konstnärer på Åland kan dock sälja sina konstverk på Taiko till övriga Finland.

Leveranstiden är 4-9 arbetsdagar från beställningen, om det inte står annat i beskrivningen av konstverket. Taiko ansvarar inte för förseningar eller indirekt skada som orsakats av force majeure (oöverkomligt hinder).

Posten avhämtar konstverket från konstnären, som ansvarar för att packa verket enligt Postis föreskrifter. Posten levererar konstverket till den adress som köparen uppgett. Köparen står för transportkostnaderna, som är 20 euro. Kostnaden ingår i det slutliga priset som köparen betalar i nätbutiken.

Transportkostnaden är densamma oberoende av hur många konstverk köparen köper på samma gång.

Varan levereras till mottagaren på den adress som köparen uppgett. Posti kontaktar mottagaren två gånger för att komma överens om leveranstiden. Tjänsten omfattar ett försök till leverans. Vid behov kan varan levereras en gång till mot betalning.

Leveranserna genomförs på vardagar. I större städer är leverans möjlig till klockan 21, i andra områden levereras varan före klockan 14.

Telefonnumret är nödvändigt för att mottagaren ska nås. Om mottagaren inte nås, lämnar Posti en kontaktbegäran. Om mottagaren inte tar kontakt, returneras varan till avsändaren om 14 dygn.

Alla konstverk är försäkrade under transporten. När förpackningen sänds ansvarar konstnären för att konstverket är packat enligt postens anvisningar. I returfall ansvarar köparen för att följa förpackningsanvisningarna.

Transporterna omfattas av Postis allmänna villkor.

 

Gruppförsäkring för kunder i Taikos nätbutik 

Gruppförsäkringen i enlighet med § 2 i lagen om försäkringsavtal (1994/543) meddelas av If Skadeförsäkringsbolag Ab (fo-numret 1614120-3, hemkommun Helsingfors). Läs mer om If och bl.a. om behandling av personuppgifter på www.if.fi/svenska

 

Transportförsäkring

Försäkringen gäller för kunder till i Taikos nätbutik när konstverket som inköpts via servicen levereras till kunden. Försäkringen gäller även för returtransport av verket från köparen till säljaren vid reklamation eller liknande. För returtransporten gäller samma krav på förpackning av konstverket som för den ursprungliga transporten.


Försäkringsskyddet

 • träder i kraft i det ögonblick, när man för första gången i syfte att inleda den försäkrade transporten börjar flytta varor från lagringsplatsen för omedelbar lastning av varorna i transportmedlet, förutsatt att lastningen sker på upplagsplatsen på den ort där transporten enligt köpeavtalet ska börja.
 • gäller under sedvanlig transport och försäkringsskyddet omfattar sedvanlig omlastning och mellanlagring inklusive lossning och lastning.
 • upphör, när varan har anlänt i den destinationsort som avses i försäkringsavtalet och lastats av från det transportmedel.

 

Försäkringen är giltig inom det i servicen avtalade transportområdet i Finland.

Försäkringen gäller för det via servicen inköpta konstverket i det skick som det var när transporten startade.

Allrisk - Försäkringsskyddet omfattar direkt skada på försäkrad egendom förorsakad av plötslig och oförutsedd yttre händelse som ej är undantagen i detta villkorsdokument.

Undantag – försäkringen gäller inte för 

 • skada orsakats av försäkringstagarens eller försäkrades uppsåtlig förfarandet,
 • skada orsakats av att försäkringstagaren eller annan ersättningsberättigad uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har försummat att iaktta säkerhetsföreskrifterna angiven nedan,
 • skada till följd av varans egen beskaffenhet,
 • ränte- eller konjunkturförlust, kostnadsökning eller annan indirekt förlust eller följdskador,
 • normalt svinn i fråga om vikt eller volym eller av normal skamfilning eller förslitning,
 • skada, som förorsakats av att varan före transportens början inte var ändamålsenligt emballerad, skyddad och iordningställd att motstå sedvanlig påfrestning med beaktande av varans tålighet samt transport-, hanterings- och lagringsförhållandena,
 • skada, ansvar eller kostnad, som direkt eller indirekt har orsakats av eller till vars uppkomst har medverkat
 • joniserad strålning eller radioaktiv nedsmutsning som beror på kärnbränsle eller kärnavfall eller på att kärnbränsle brinner
 • radioaktiv, giftig, explosiv eller annan farlig eller förorenande egenskap hos kärnanläggning, reaktor eller annan kärnteknisk anordning eller därtill hörande komponent
 • vapen eller anordning som fungerar genom kärnfission och/eller kärnfusion eller annan motsvarande reaktion eller radioaktiv kraft eller radioaktivt ämne
 • radioaktiv, giftig, explosiv eller annan farlig eller förorenande egenskap hos ett radioaktivt ämne. Det begränsande villkoret i denna underpunkt gäller inte radioaktiva isotoper, med undantag av kärnbränsle, då isotoper tillverkas, transporteras, lagras eller används för kommersiellt syfte eller inom lantbruk, medicin, vetenskap eller för annan fredlig verksamhet.
 • kemiskt, biologiskt, biokemiskt eller elektromagnetiskt vapen,
 • användning av någon dator inklusive dess system eller något annat elektroniskt system, deras program, programkod, virus eller process som ett medel för att vålla skada,
 • skadeståndsskyldighet gentemot tredje person,
 • skada till följd av beslagtagning, konfiskation eller tvångsrekvisition av vara, eller andra liknande åtgärder av myndighet,
 • kostnader som har orsakats av försening,
 • böter, indrivningskostnader eller motsvarande kostnader,
 • borttransport och destruktion av skadat gods.

 

Försäkringsvärdet består av varans nuvärde på den ort och vid den tidpunkt då försäkringsskyddet börjar.

Försäkringsbeloppet är 8 000 euro.

Försäkringsersättningens maximibelopp per skadefall är försäkringsvärdet eller försäkringsbeloppet om den är lägre. Försäkringsbolaget ersätter dock skäliga och nödvändiga kostnader för uppfyllande av skyldigheten att avvärja och begränsa omedelbart hotande skada som omfattas av försäkringen, även om försäkringsbeloppet därigenom överskrids.

Från ersättningen görs vid varje skada avdrag med en självrisk av 150 euro.

Det åligger avsändaren att se till att

 • godset före transportens början har förpackats, skyddats, märkts och i övrigt utrustats för transporten på ett ändamålsenligt sätt,
 • att transportmedlet är lämpat för en säker transport av godset
 • att efterfölja annan särskild föreskrift som If, Taiko eller anhöriga myndigheter meddelar.

 

Mottagning av vara

Mottagaren ska kontrollera varan vid ankomst.

Om mottagaren, när hen mottar varan, märker att varan är skadad, ska hen berätta det till den som överlåtit varan. I andra fall ska mottagaren genast kontakta Taiko. Hen ska också vidta andra nödvändiga åtgärder för bevarande av sin och försäkringsbolagets rätt att kräva ersättning av den som ansvarar för skadan.

Tidpunkt för framställande av ersättningsanspråk samt förlorad rätt till ersättning

Ett skriftligt ersättningsanspråk som bygger på försäkringsavtalet ska lämnas till If inom sex månader från det att den som ansöker om ersättning fick kännedom om den giltiga försäkringen, försäkringsfallet och den skada som försäkringsfallet orsakade. Ersättningsanspråket ska i varje fall läggas fram inom 10 år från det att skadan uppstått. Om ersättningsanspråket inte framläggs under nämnda tid, förlorar ersättningssökanden sin rätt till ersättning.

Ersättning och vara som kommer till rätta 

Om en vara hittas eller kommer till rätta efter det att försäkringsbolaget betalat ut ersättning för denna, ska försäkringsbolaget meddelas därom.

Försäkringsbolagets rätt att återindriva ersättning 

Då försäkringsbolaget har betalat ut ersättning, övergår den skadelidandes rätt att kräva ersättning av den som är ansvarig för skadan till försäkringsbolaget.

Reparationskostnader eller värdeminskning 

Om den skadade varan kan repareras, utgörs skadebeloppet av reparationskostnaderna. Ersättning utbetalas inte för sådan ökning av reparationskostnaderna som orsakas av att den ersättningsberättigade valt ett reparationsförfarande som avviker från det normala eller av förfarande i samband därmed.

Om varan inte repareras, fastställs varans värdeminskning genom avtalsparternas gemensamma avtal. Om någondera parten så fordrar, kan värdet på varan fastställas genom besiktning av en extern varukontollör på bekostnad av den som kräver detta. Varans värdeminskning kan också fastställas genom försäljning av varan.

Vid fastställandet av skada till följd av manko eller läckage görs avdrag enligt avtal eller affärskutym för normalt svinn.

Varan förstörs

Om varan förstörs, är skadebeloppet lika med försäkringsvärdet. Om av vara som ersatts i sin helhet återstår någonting av ekonomiskt värde, kan försäkringsbolaget om bolaget så önskar utnyttja sin rätt att disponera över varan.

Varan försvinner eller avvisas

Skadebeloppet är lika med försäkringsvärdet också i sådana fall då

 • den som utför transporten eller annan som har anförtrotts varan skriftligen medger att varan har försvunnit
 • varan försvunnit och vid inrikestransport inte har hittats inom 28 dagar eller vid internationell transport inom 60 dagar från den tidpunkt då varan beräknats anlända
 • varan på grund av skadefall inte har kommit fram vid inrikestransport inom en månad eller vid internationell transport inom tre månader från den tidpunkt då varan beräknats anlända och det inte är känt var den befinner sig
 • varan på grund av skadefall inte kan räddas eller till skäliga kostnader levereras inom tre månader från den tidpunkt då varan beräknats anlända.

 

Sökande av ändring i försäkringsbolagets beslut

Om den som söker ersättning är missnöjd med försäkringsbolagets beslut kan hen

 • föra ärendet till Försäkrings- och Finansrådgivningen ( fine.fi/sv ) för avgivande av en beslutsrekommendation eller
 • väcka talan mot försäkringsbolaget.

 

Talan kan väckas vid tingsrätten på partens eller försäkringsbolagets hemort i Finland eller vid tingsrätten på skadeorten.  Med hot om förverkande av rätten att söka ändring i försäkringsbolagets beslut, ska ändring sökas inom tre år från det att parten fått ett skriftligt besked om försäkringsbolagets beslut.

RETURRÄTT

Alla produkter har 14 dagars returrätt. Köparen betalar kostnader orsakade av returnering och kommer överens med Taiko om praktiska detaljer. Posten hämtar konstverket från köparen och levererar det tillbaka till konstnären.

Kom ihåg, att returrätten endast gäller om produkten är hel (förutom om den varit defekt vid överlåtandet) och om den inte har några som helst tecken på användning. Produkten som returneras bör helst packas med det ursprungliga förpackningsmaterialet enligt följande:

- Se till att förpackningen säkert är hel.
- Det får inte finnas tomrum i förpackningen.
- Använd vid behov skumplast, frigolit eller bubbelplast som en mjuk innerförpackning.
- Lägg kartong mellan platta och sköra föremål.
- Du får ett paketkort av Taiko. Tejpa paketkortet på försändelsen så, att streckkoden kan avläsas maskinellt. Adresskortet får inte vikas över förpackningens kant eller placeras på slutningsstället.

Kom överens med Taiko om avhämtningsdag. Avhämtning på vardagar senast klockan 16.00. Försäkra dig om att någon finns på plats för att överlämna försändelsen till Postens chaufför.

Pengarna överförs till ditt konto inom 14 dygn från det att returneringen behandlats.

UPPHOVSRÄTT

Upphovsrätten till konstverken samt den i lagen inskrivna rätten att få tillgång till sitt verk förblir hos konstnären.

Konstnären kan be köparen om att få låna konstverket till en utställning. Villkor och detaljer för en eventuell utlåning avtalas separat.

REGISTERBESKRIVNING

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 §

 

 1. Den registeransvarige

Demosarte Oy Ab/Demosarte
Lehtotie 6
20760 Piispanristi
FO-nummer 2795856-9
info@taiko.fi

 

 

 1. Kontaktperson i ärenden angående registret

  Demosarte
  Patrik Edman

 2. Registrets namn

  Taikos kundregister
 3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Behandling av beställningar
E-postmarknadsföring (valbar)

 1. Rekisterin tietosisältö

Registrets datainnehåll

 

Registret innehåller olika information, beroende på om personen är en konstnär eller köpare.

Registret kan innehålla följande information om köparen:

 • namn
 • adressuppgifter
 • tele fonnummer
 • företagets namn
 • e-postadress
 • beställningshistoria

Registret innehåller följande information om konstnären:

 • namn
 • födelsedatum
 • adressuppgifter
 • telefon nummer
 • e-postadress
 • kontonummer för utbetalning vid försäljning
 • försäljningshistoria
 1. Regelmässiga uppgiftskällor

Information för personregistret ges av kunden själv.

 1. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Information överlåts ej till tredje part förutom när det är fråga om nödvändiga samarbetsparter med tanke på beställningar i nätbutiken, exempelvis leverantör av betaltjänster och transporter. Information kan överlåtas till myndigheter i enlighet med lagen.

 1. Överlåtande av uppgifter utanför EU eller EES


Information överlåts inte utanför EU eller EES.

 1. Principerna för skyddet av registret

Det datateknikbaserade registret bevaras i en krypterad och skyddad molntjänst. Alla personuppgifter finns i ett system skyddat med lösenord.

Endast Taikos personal, vars arbetsuppgifter omfattar behandling av information, har tillgång till systemet för att kunna sköta sina arbetsuppgifter. Personalen binds av tystnadsplikt.

Om du vill radera ditt Taiko-konto, sänd epost till info@taiko.fi.