Retur

EU och Norden

Alla produkter har 14 dagars returrätt inom EU samt i de nordiska länder som inte tillhör EU. Returnering är gratis inom Norden. Utanför Norden betalar köparen kostnader orsakade av returnering, som är högst 120 euro. I de fall, där varan skadats under transporten, ansvarar Taiko för returneringskostnaderna av varan.

Om du vill returnera en vara eller flera varor, var i kontakt med Taiko om praktiska detaljer, info@taiko.fi.

När varan har returnerats till avsändaren, överförs pengarna till köparen inom 14 dygn. Värdet på beställningen eller de returnerade varorna ersätts enligt det betalalternativ som använts vid beställningen. Om den returnerade varan har använts, har Taiko rätt att dra av värdeminskningen helt eller delvis inklusive leveransavgift.

Eftersom varorna är unika, är förpackningen av varorna speciellt viktig. Konstverket ska vara oskadad och packad i den ursprungliga förpackningen eller motsvarande. Förpackningen ska ha en mjuk innerförpackning och yttre lagret ska vara hårt. Paketet måste hålla stötar och kunna staplas på hög.

Kom ihåg, att returrätten endast gäller om produkten är hel (förutom om den varit defekt vid överlåtandet) och om den inte har några som helst tecken på användning. Produkten som returneras bör helst packas med det ursprungliga förpackningsmaterialet enligt följande:

- Se till att förpackningen säkert är hel.
- Det får inte finnas tomrum i förpackningen.
- Använd vid behov skumplast, frigolit eller bubbelplast som en mjuk innerförpackning.
- Lägg kartong eller annat hårt material mellan platta och sköra föremål, så att förpackningens ytterlager blir hårt. Försändelsen måste kunna tåla slag och att staplas på hög.
- Du får ett paketkort av Taiko. Tejpa paketkortet på försändelsen så, att streckkoden kan avläsas maskinellt. Adresskortet får inte vikas över förpackningens kant eller placeras på slutningsstället.

Köparen måste förmedla bilder på produkten och den färdiga förpackningen till Taiko via e-post, före hen skickar iväg det för att uppskatta och försäkra hållbarheten av paketet före transporten.

Kom överens med Taiko om avhämtningsdag. Om varan har skadats under transporten av returneringen på grund av att förpackningsanvisningarna inte följts, har Taiko rätt att dra av produktens reparationskostnader från återbetalningens summa antingen delvis eller i sin helhet.


Länder utanför EU

Alla konstverk har 7 dagars returrätt utanför EU. Se dock föregående sektion gällande Nordiska länder som inte hör till EU. Taiko ansvarar för kostnaderna för returneringar av varor som skadats under transporten. I andra fall ansvarar köparen själv för kostnaderna för returnering av varorna.

Om du vill returnera en vara eller flera varor, var i kontakt med Taiko gällande praktiska detaljer, info@taiko.fi.

När varan har returnerats till avsändaren, överförs pengarna till köparens konto inom 14 dygn. Beställningens eller de returnerade varornas värde ersätts enligt det betalalternativ som använts vid beställningen, antingen på bankkonto eller på kreditkort. Om varan betydligt ändrats, dras en summa som motsvarar användningen av produkten av från hela summan som returneras.

Eftersom varorna är unika, är förpackningen av varorna extremt viktig. Konstverket ska vara oskadad och packad i den ursprungliga förpackningen eller motsvarande. Förpackningen ska ha en mjuk innerförpackning och yttre lagret ska vara hårt. Paketet måste hålla stötar och kunna staplas på hög.

Kom ihåg, att returrätten endast gäller om produkten är hel (förutom om den varit defekt vid överlåtandet) och om den inte har några som helst tecken på användning. Produkten som returneras bör helst packas med det ursprungliga förpackningsmaterialet enligt följande:

- Se till att förpackningen säkert är hel.
- Det får inte finnas tomrum i förpackningen.
- Använd vid behov skumplast, frigolit eller bubbelplast som en mjuk innerförpackning.
- Lägg kartong eller annat hårt material mellan platta och sköra föremål, så att förpackningens ytterlager blir hårt. Försändelsen måste kunna tåla slag och att staplas på hög.
- Du får ett paketkort av Taiko. Tejpa paketkortet på försändelsen så, att streckkoden kan avläsas maskinellt. Adresskortet får inte vikas över förpackningens kant eller placeras på slutningsstället.

Köparen måste förmedla bilder på produkten och den färdiga förpackningen till Taiko via e-post, före hen skickar iväg det för att uppskatta och försäkra hållbarheten av paketet före transporten.

Kom överens med Taiko om avhämtningsdag. Om varan har skadats under transporten av returneringen på grund av att förpackningsanvisningarna inte följts, har Taiko rätt att dra av produktens reparationskostnader från återbetalningens summa antingen delvis eller i sin helhet.