Erbjudanden

Taiko har två former av erbjudanden. Taikos personal kan dela ut koder, som berättigar till rabatt vid köp av konstverk. Koderna är 10, 20 eller 30 procent.

Den andra formen av erbjudanden är konstnärernas egna prisnedsättningar. Konstnären kan om hen så önskar erbjuda sin konst till nedsatt pris med 10, 20 eller 30 procent. Erbjudandet är synligt i konstverkets prisuppgifter.