27.10.2017

Konst pop i inredningen igen

Konst pop i inredningen igen

Det har igen blivit populärt att inreda både hem och kontor med unik konst. Det hänger ihop med den allmänna trenden med fylligare inredning efter flera år av en mer spartansk inredningsstil.

Inredningsarkitekterna SI Emma Kattelus och Maina Laakso märker också tydligt, att många nu önskar en rikligare inredning.

”Man gömde tidigare undan även dekorationsföremål, men nu får saker och ting stå framme igen. En viss ymnighet och blandning av olika stilar har blivit trendigt."

Unik konst får samtidigt en allt större roll, menar Emma och Maina.

”Privatkunder visar ofta först exempelvis sina målningar, som de vill att man beaktar i inredningsplaneringen. Också företag vill skapa en trivsam eller värdig miljö med hjälp av konst i sina utrymmen."

taiko

Man kan skaffa konst i samband med övriga inredningsanskaffningar. På bilden Pia från Taiko och inredningsarkitekterna SI Maina Laakso och Emma Kattelus. Konstverket på skärmen är av Samuli Suonperä.

Konst - ett hållbart val

Speciellt unga vuxna satsar gärna på hållbara lösningar i sina hem, så som värdefulla lampor och möbler. Konst passar också bra i dessa helheter.

Inredningsplanerarens vision är välkommen bland annat när konsten ska placeras och hängas upp och när det gäller att passa samman konstverken med annat. Om kunden har exempelvis många målningar, kan planeraren ge råd kring hur de kan kombineras.

Inredaren hjälper också i valet av ny konst som passar in i inredningen. Vore det exempelvis lämpligast med en målning eller skulptur, eller är ett fotografi eller grafikverk ett bättre alternativ?

Sökfunktionen på Taiko hjälper också i valet av lämplig konst. Man kan söka konst på basis av bland annat konstform, pris och storlek, men också enligt färg. Färgen är ofta en viktig faktor i inredningsplaneringen.

Konstverket behöver å andra sidan inte nödvändigtvis passa perfekt med färgerna i inredningen, utan verket kan på sitt och vis få leva sitt eget liv.

”Konsten kan nog passas in, så att den är i harmoni med den övriga inredningen. Ofta hjälper småsaker, så som på vilken höjd konstverket placeras. Konsten behöver ofta också tillräckligt med utrymme omkring sig. I kollageaktiga arrangemang får det å andra sidan inte finnas för mycket utrymme mellan verken", säger Maina.

taiko

Konstverk kan med fördel kombineras som kollage. På bilden fotokonst av Dietmar Tallroth.

Våga vara modig

Emma och Maina uppmuntrar både sina privat- som företagskunder till att inreda med konst.

”Man kan skapa fina helheter med konst, belysning och till exempel grönväxter. Det lönar sig att lyfta fram unika konstverk. När ett konstverk är placerat med omtanke, får man en wow-upplevelse.”

Inredningsarkitekterna efterlyser samtidigt modiga lösningar.

”Ofta väljer man onödigt neutrala lösningar, även om en viss djärvhet skulle krona verket. Man glömmer dessutom ofta, att också annan bildkonst än målningar, så som skulpturer, kunde användas i större utsträckning.

Företagens utrymmen behöver inte heller vara sterila, utan tvärtom, påminner Emma och Maina.

”Det lönar sig att skapa en hemlik miljö också på kontoret. Människor tillbringar trots allt mycket tid på jobbet. Förutom i entréer och andra allmänna utrymmen får det gärna finnas konst också i personalens utrymmen, för att främja kreativitet och trivseln bland de anställda.”

taiko

Teknologibolaget Gofore skaffade konst från Taiko till sina utrymmen. På bilden fotokonstnär Vesa Aaltonens konstverk i ett av företagets personalutrymmen.

Inredaren kan hjälpa välja konst

En del av inredningsarkitekternas kunder har redan konst, och stora konstverk beaktas ofta redan i planeringen av byggnader och utrymmen.

Ibland rekommenderar Emma och Maina sina kunder att skaffa konst till en viss plats. De kan också ge sin syn på lämpliga konstverk, men det är naturligtvis alltid kunden som fattar det slutliga beslutet.

”Ett konstverk är trots allt ett så personligt val, att vi inte kan besluta för kunden. Men vi ger gärna tips.”

Billigare konst

Emma har märkt, att det finns många förutfattade meningar om konst, så som att konst alltid är dyrt. I själva verket kan man få till exempel mindre grafikverk för några tior. Konst kan också köpas på delbetalning, ett alternativ som även Taiko erbjuder.

Emma och Maina tycker att Taiko är en behändig kanal för att bli bekant med och köpa konst.

”Det passar mångas hektiska vardag att köpa konst på nätet i stället för att springa på gallerier och utställningar. I en nätbutik kan man i lugn och ro fundera över vad som passar en själv, och på Taiko kan man också placera in konstverk i sina egna utrymmen. Det har alltså blivit lätt att skaffa konst.”

Emma Kattelus och Maina Laakso har utexaminerats från formgivningsinstitutet i Lahtis. De driver sin egen inredningsplaneringsbyrå i Åbo.

Taiko och inredningsplanerarnas förbund Sisustussuunittelijat SI har inlett samarbete. Samarbetet går bland annat ut på, att förbundets medlemmar och deras kunder kan köpa konst på Taiko till nedsatt pris.

taiko

Med Taiko Test kan man prova och se hur konstverk passar in i färdiga rum eller i sina egna utrymmen. På bilden en målning av Sirpa Ojala.