28.12.2017

Taiko fick stöd

Taiko fick stöd

Taiko, marknadsplatsen på nätet för finländsk bildkonst, har fått 50 000 euro i understöd från undervisnings- och kulturministeriet. Målet med stödet är i första hand att utvidga Taikos verksamhet internationellt och därmed främja tillgången och försäljningen av finländsk bildkonst utomlands.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljade i december nästan 400 000 euro för utvecklingsprojekt hos förmedlande aktörer inom visuell konst. Av totalt 13 aktörer som beviljades stöd fick Taiko det största bidraget.

Taiko, som öppnade i november 2016, har hittills verkat inom Finlands gränser. Leverans av konstverk till utlandet inleds under det första kvartalet år 2018. Målet är att skapa en internationell marknadsplats för finländsk bildkonst och därmed främja exporten av bildkonst.

"Finländsk design är känd ute i världen, men exporten av bildkonst är fortfarande i sin linda. Det här vill vi ändra på", säger Taikos verkställande direktör Patrik Edman.

 

taiko

Vesa Loikas: Snabb utveckling III, 660 €.

 

Nästan 500 yrkeskonstnärer från hela Finland presenterar och säljer sin konst på Taiko. Urvalet omfattar mer än 4500 konstverk. Konstverk kan sökas på basis av exempelvis storlek, teknik, färg och pris. Konstverken betalas direkt i nätbutiken.

Taiko har klart ökat försäljningen av bildkonst, både till konsumenter och företag. Många konstnärer på Taiko har redan efter ett år sålt för mer än 5000 euro, som är den genomsnittliga årliga försäljningen bland finländska yrkeskonstnärer.

Taiko verkar på finska, svenska och engelska. Konceptet har utvecklats av Demosarte Oy Ab, som har sitt kontor i Åbo.