28.03.2019

Taide osana yritysbrändiä

Taide osana yritysbrändiä

Moni eurooppalainen yritys käyttää taidetta brändinsä vahvistamisessa. Pidemmän päälle taiteeseen panostaminen kantaa hedelmää myös taloudellisesti.

Suomalaiset yritykset ovat hieman jälkijunassa taiteen hyödyntämisessä liiketoiminnassaan. Tästä muistuttaa Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Teija Luukkanen-Hirvikoski, joka on selvittänyt suomalaisyritysten taidetottumuksia ja verrannut niitä muuhun Eurooppaan. Kysyimme Teijalta, miten suomalaisyritykset voivat hyödyntää taidetta nykyistä enemmän.

Mitä hyötyä taiteesta on brändin rakennuksessa ja imagon kohottamisessa?  

Taiteen avulla yritys viestii vastuullisuutta, kulttuurimyönteisyyttä ja henkilöstöstä välittämistä. Yritys voi esimerkiksi tehdä aluepoliittisesti merkittävän teon hankkimalla taidetta paikalliselta taiteilijalta. Tekemällä vastuullisia hankintoja ja osoittamalla kulttuurimyönteisyyttä voi puolestaan erottua edukseen kilpailijoista. Yrityksessä esillä oleva taide kertoo myös siitä, että yritys arvostaa henkilöstöään ja kiinnittää erityistä huomiota viihtyisiin työtiloihin.

Mitä konkreettista hyötyä taide tuo yrityksiin?

Useat kansainväliset tutkimustulokset osoittavat, että taide tukee osaltaan yrityksen liiketoimintaa. Toimitiloissa esillä oleva taide helpottaa toisilleen vieraiden ihmisten kohtaamista ja liikeneuvotteluja. Taiteesta saadaan näppärästi small talkin aiheita. Keski-Euroopasta on kokemuksia taiteesta henkilöstön sitoutumista ja rekrytointia edistävänä tekijänä aloilla, joilla on pulaa asiantuntijoista.

Oma Säästöpankki hankki muun muassa Elina Laurisen näyttävän maalauksen neuvotteluhuoneeseen.

 

Minkä alan yritykset voisivat hyötyä parhaiten panostamalla taiteeseen?

Taiteeseen panostaminen ei ole alakohtainen kysymys, vaan olennaisempaa on se, millaista taidetta yritys hankkii ja miten kokoelmaa käytetään. Eli ihan minkä tahansa alan tai kokoisen yrityksen on mahdollista hyötyä taiteen tuomista vaikutuksista.

Markkinointi- ja analytiikkatoimisto Qurun Turun yksikkö hankki toimitiloihinsa Samuli Suonperän maalauksen Poor Little Rich Girl.

 

Mitkä yritykset ovat strategisesti lähteneet toteuttamaan taiteen suomia mahdollisuuksia?

Deutsche Bankin yli 60 000 teoksen taidekokoelma on maailman suurin. Moni keskieurooppalainen yritys on soveltanut Deutsche Bankin mallia, jota pidettiin sen alkuvuosina 1970-luvulla radikaalina. Radikaalius tarkoitti, että pankin henkilökunnan tiloihin tuotiin nykytaidetta. Deutsche Bankin kokoelmaa ei oikein voi verrata suomalaisiin yrityskokoelmiin, mutta sen taideohjelmien kaltaista soveltamista löytyy kyllä. Esimerkiksi OP Ryhmällä on
yleisölle avoin aulagalleria, ja SOK ja Basware tukevat taidekilpailuillaan nuorten taiteilijoiden työskentelyä.

Neo Rauchin taidetta Deutsche Bankin tiloissa Frankfurtissa. Kuva: Frank Marburger & Klaus Helbig.

Miten yritys voi hyödyntää taidekokoelmaansa?

Hankittujen teosten lainaaminen museonäyttelyihin tai oman julkisen näyttelyn järjestäminen oheisohjelmineen luo yrityksen taidekokoelmalle statusta, jotka muiden markkinointiviestinnän keinoin on vaikea saavuttaa.

Talotekniikka- ja kiinteistöpalveluyritys Are osallistui Taikon haasteeseen hankkimalla taidemaalari Ville-Petteri Turkian maalauksen toimistoonsa.

 

Mitä opittavaa suomalaisilla yrityksillä on taiteen hyödyntämisestä?

Taiteesta saatavia mielikuvahyötyjä ei Suomessa oikein osata maksimoida. Esimerkiksi kokoelman esittely jollain tavalla internetissä olisi jo iso askel. Myös taidekokoelman kerryttämisen tarkoitus on hyvä kertoa henkilöstölle. Jos henkilöstö tietää, miksi yrityksessä on taidetta, se osaa välittää sanomaa eteenpäin muille sidosryhmille.