13.12.2017

"Företag, skaffa konst"

"Företag, skaffa konst"

Företag har traditionellt verkat som mecenater, det vill säga gett stöd till kulturen genom att skaffa konst till sina utrymmen och samlingar. Många företag har dock under senare år gjort sig av med sina samlingar och bytt ut äkta konst mot inredningstavlor och akustikskivor.

Verksamhetsledaren för UPM-Kymmenes Kulturstiftelse Tanja Saarto hoppas att företag igen axlar rollen som mecenater.

"Att verka som mecenat har långa traditioner, speciellt i Mellaneuropa, men också i Finland. De företagssamlingar som byggts upp under de senaste 150 åren är nu en del av vårt nationella kulturarv."

 

taiko

Ett äkta konstverk skapar stämning och bjuder in till diskussion. På bilden ett grafikverk av Anniina Vainionpää.

Konst i stället för akustikskivor

Saarto uppmuntrar också unga företag att börja samla konst, eftersom konst fortsätter att leva även efter eventuella företagsfusioner. Dessutom skiljer sig köpare av bildkonst från mängden.

"I akustikskivornas gyllene era är den som köper riktig konst till sina väggar en verklig pionjär."

Tanja Saarto betonar, att en mecenat inte alltid behöver vara särskilt förmögen.

"Många mecenater har med några tior börjat bygga upp sina samlingar, som nu kanske är deponerade i museer runt världen eller som det till och med byggts egna museer för. Amos Anderson var en bondson på Kimitoön, absolut ingen miljonär från födseln. Senare grundade han dock Konstsamfundet och ett av Finlands mest betydande konstmuseer."

 

taiko Den som köper äkta konst är en pionjär i dagens värld. På bilden Mic Linders målning Karusell.

Konst bjuder in till diskussion

Finländska företag började skaffa konst speciellt för den prestige den medförde. Patronerna ville visa gästerna på fabriken finländska landskap och inhemska konstnärers färdigheter.

För UPM-Kymmenes Kulturstiftelses del började konstsamlingen delvis formas utifrån nationaltanken att "nog kan vi också" och att Finlands skogar är vackra.

"Konstverken gav underlag för diskussion under middagarna i företagets representationsutrymmen. UPM-Kymmenes konst har setts av bland andra Chrustjev, Nixon och filmstjärnor", säger Saarto.

Bildkonst införskaffades också i rent inredningssyfte, så som till väggarna i festsalen i bolaget Kymi eller till ämbetsmannaklubbens bar.

De konstanskaffningar som aktörerna inom skogsindustrin gjorde från och med slutet av 1800-talet bildade grunden för sedermera UPM-Kymmenes samling. Bolaget donerade en stor del av samlingen till kulturstiftelsen i och med dess grundande år 2006.

"Konst har långa rötter, också inom skogsindustrin. Om 150 år kan Kulturstiftelsen vara den enda aktören, som man kommer ihåg skogsjätten ifrån", säger Saarto.

Vill ditt företag skaffa finländsk bildkonst? Läs vad Taiko kan erbjuda just företag här.