16.04.2018

Taide tärkeä osa rakentamista

Taide tärkeä osa rakentamista

Kuvataiteella ja arkkitehtuurilla on paljon yhteistä, sillä molemmat ovat tärkeässä roolissa luomassa hyvää elinympäristöä. Sekä arkkitehtuuri että taide vaikuttavat siihen, miten tilat koetaan ja miten niissä ollaan ja eletään. Arkkitehtuurilla ja taiteella myös tavoitellaan pitkää elinkaarta ja vastustetaan kertakäyttökulttuuria.

Miten taidetta voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän arkkitehtuurihankkeissa ja mitä lisäarvoa taide tuo? Haastattelimme arkkitehti Miia-Liina Tommilaa, joka on Arkkitehdit Tommila Oy:n tuleva toimitusjohtaja.

 

Miten hyödynnät taidetta omassa työskentelyssäsi?

”Taide herkistää työtehtävälle, jonka edessä olen. Olen tottunut hyödyntämään taiteen tekemisen metodeja osana arkkitehtuurista ajattelua ja ongelmanratkaisua. Opiskelin Norjassa Bergen School of Architecturessa, jossa ajatteluni myös taiteen merkityksen suhteen avautui. Monesti asioita kannattaa lähestyä muunkin kuin toiminnan ja talouden näkökulmasta. Se toisenlainen näkökulma voi tulla taiteen kautta.”

 

Millä tavalla taide näkyy toimistonne suunnitteluhankkeissa?

”Arkkitehdit Tommilan hankkeissa taide kulkee usein mukana ja avaa uusia näkökulmia, sillä haluamme edistää hyvää ympäristöä ja hyvää arkkitehtuuria. Olemme esimerkiksi olleet mukana järjestämässä taidekilpailuja, joiden kautta tilaamme teoksia kohteisiimme. ”

 

Miten arkkitehdit ylipäätään hyödyntävät kuvataidetta?

”Toivon, että taide olisi jokaiselle arkkitehdille osa jokapäiväistä työskentelyä. Taiteen sisällyttäminen hankkeisiin osoittaa, että välitämme ympäristöstä, jota teemme. Taiteen pitäisi olla luonteva osa rakentamista, sillä sen kautta lähestytään ihmisenä olemista. Jos taide on mukana rakennuksessa osana, joka saa ihmiset herkistymään ympäristölle, se palvelee elinympäristöä kokonaisvaltaisesti.”

 

 

Mitä lisäarvoa taide antaa rakentamiseen ja elinympäristöihin?

”Taide ylevöittää hanketta, tai hanke voi olla hauskempi tai inspiroivampi taiteen ansiosta. Taide on myös identiteetin luoja ja sitä kautta yhteisön rakentaja.”

 

Miten taiteilijoiden ja arkkitehtien yhteistyötä voi entisestään tiivistää?

”Taustalla täytyy olla perinpohjainen halu ja usko siihen, että taide kohottaa elämänlaatua. Taide pitää nähdä pienenä investointina, joka lisää rakennuksen arvoa. Taiteilijat ja arkkitehdit voisivat tehdä enemmän yhteistyötä kaupunkikehityksen piirissä jo olemassa oleville alueille, sillä taide lisää viihtyisyyden lisäksi tutkitusti turvallisuuden tunnetta.”

 

Miten taide näkyy rakentamisessa?

”Monialaisuus ja ennakkoluulottomuus ovat lisääntyneet. Meiltä löytyy hyviä esimerkkejä siitä, miten taidetta on käytetty eri hankkeissa. Esimerkiksi Avanto arkkitehtien Pyhän Laurin kappelissa Vantaalla taide on onnistuneesti integroitu kiinteäksi osaksi arkkitehtuuria ja taiteilijat ja arkkitehdit ovat tehneet syvällistä yhteistyötä.”

 

Arkkitehtitoimistojen liitto hankki uusiin tiloihinsa Laura Konttisen valokuvateoksen. Vasemmalla arkkitehti Sofia Amberla ja oikealla taiteilija Laura Konttinen. Klikkaa kuvaa päästäksesi Lauran Taiko-sivulle.

 

Taideverkkokauppa Taiko ja Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, johon myös Arkkitehdit Tommila Oy kuuluu, ovat aloittaneet yhteistyön. Yhteistyön tavoitteena on lisätä taiteen käyttöä rakentamisessa ja saada taiteesta lisäarvoa arkkitehtuuriin.

”Arkkitehdit luovat yhteiset ympäristöt ja rakenteet, joihin taide tuo sisällön”, ATL:n kehitysarkkitehti Sofia Amberla kiteyttää.

”Toivomme, että yhteistyön avulla taide otetaan aiempaa tiiviimmäksi osaksi rakennushankkeita jo suunnitteluvaiheessa. Taiko on arkkitehdeille joustava ja ketterä kumppani. Meillä on laaja taiteilijarekisteri, joten erilaiset tilausteokset ja taidekilpailut onnistuvat helposti kauttamme”, Taikon toimitusjohtaja Patrik Edman sanoo.