09.04.2019

Taikon 10 uutta taiteilijaa

Taikon 10 uutta taiteilijaa

Taiteilijat ovat ehdottomasti Taikon suurin voimavara, ja tärkein yhteisömme jäsen. Haluamme tietyin väliajoin nostaa esille uusimpia taiteilijoitamme, ja tässä artikkelissa esittelemmekin Taikon kymmenen uusinta taiteilijaa, heidän ajatuksiaan, ja teoksiaan.

 

Pekka Hannula

"Olen tiedonhaluinen etsijä. Kokeillen ja vaihdan mielelläni tekniikoita ja tyylejä. Taidegrafiikan lisäksi piirrän, maalaan, valokuvaan ja teen kierrätysmateriaalista paperikollaaseja ja esinekoosteita. Taiteeni lähtökohtia ovat luontoa säästävät tekniikat, työskentelyn meditatiivisuus ja huumori."

Pekka Hannula: Aarre, 160€

 

Maria Kajanki

”Taiteilijana olen introverttiyden puolustaja. Teoksissani kuvaan maailmaa, jossa yksinoloa, sisäistä todellisuutta ja hiljaisuutta vaalitaan. Maalausteni maailmassa vain ihmisen sisällä oleva tarina on tärkeä - eikä se, kuinka äänekkäästi tai millä tavalla se tuodaan esiin. Samaistun vahvasti teosteni paikkoihin, hahmoihin ja tunnelmaan ja maalatessani koen pääseväni ikään kuin omaan kammiooni, tutustumaan omaan sisäiseen minääni ja keskustelemaan itseni kanssa. Maalaustyylini vaihtelee hyvin minimalistisesta naivistiseen ja joskus hieman lennokkaampaan maalaustyyliin. Maalaan tällä hetkellä lähinnä öljy- ja akryyliväreillä.” 

Maria Kajanki: Ohutta ihoa, 520€ 

 

Solveig Lehtonen

"Ajatusmaailmassani mielikuvitus ja tosiasiallinen elämä toimivat rinnakkain, jonkinlaisessa symbioosissa. Kaikki on paljon mielenkiintoisempaa jos liikumme vapaasti näiden tilojen välissä. Mielikuvituksellinen maailma avaa ovia tuntemattomaan, sellaiseen tilaan missä rutiininomaiset ajattelukaavat eivät riitä. Tietenkin sieltä voi löytyä myös kammottavia ja surullisia asioita. Se on maailma täynnä ristriitaisuuksia ja rajattomuutta ja ihmiselle aivan välttämätön. "

Solveig Lehtonen: Kyllä te pärjäätte, 290€

 

Jaana Lönnroos

"Taiteeni lähtökohta on kokemuksellinen ja sitä hallitsee subjektiivinen tarve luoda omasta todellisuudestani teemoittuvaa maailmankuvaa. Työni teemoja ovat mm. muistin, muistojen ja nostalgian semioosi. 

Taiteellinen työskentelyprosessi itsessään on minulle muistelua, mutta muistelu ei merkitse ainoastaan menneessä olemista, sentimentaalista nostalgiaa, vaan reittiä aikoihin ja paikkoihin, jossa henkilökohtaiset merkitykset ovat muodostuneet."

Jaana Lönnroos: Nimetön, sarjasta Nostos & Algos, 460€

 

Maritta Meckelborg

"Taide on tunteiden ja arvojen kieltä, työkalu, jolla rakennamme suhdetta itseemme, ympäristöömme ja toisiin ihmisiin. Taiteellani haluan välittää harmoniaa, hyvää mieltä ja toivoa selviytymisestä sekä elämän jatkumisesta."

Maritta Meckelborg: Kuulas Pohjoinen, 824€

 

Maarit Nissilä

"Olen tutkinut tuotannossani naiseutta, parisuhdetta, äitiyttä, perhettä, arkkitehtuurisia teemoja, luontoaiheita, mielikuvituksellisia, jopa surrealistisia aiheita. Minulle on tärkeä omakohtainen, aito elämys, jolle lähden hakemaan veistoksellista muotoa. Tavoittelen selkeää, puhdasta muotoa, rytmiä ja liikettä, kokonaisuutta, joka toimii joka suunnasta. Materiaalina käytän pääasiassa pronssia, joka on kestävä ja moni-ilmeinen."

Maarit Nissilä: Stjärna, 2840€

 

Anni Paunila

”Taiteeni pohjaa historiaan ja traditioon, jota tulkitsen täysin omalla tavallani. Elämme jatkumossa ja inhimilliset kokemukset voivat olla edelleen samankaltaisia, kun muinoin. Meitä koskettaa sanomaton. Taidekeramiikka on ihmisen muovailema kuva maasta. En halua alleviivata mitään erityistä mitä haluaisin välittää teoksillani vaan tahdon, että jokaisella on mahdollisuus kohdata teokseni ja itsensä omista lähtökohdistaan. Tämä kohtaaminen voi olla alati muuttuva ja elävä.”

Anni Paunila: Meditaatio V, 1400€

 

Emma Peura

"Taiteen tekemisen prosessi, vuoropuhelu minun ja teoksen välillä, on minulle tärkeä. Taide on minulle väline, jolla pyrin ymmärtämään itseäni sekä maailmaa, jossa elän. Taiteen tekeminen on tutkimista: muiston, ilmiön, havainnon. Tämän tutkimusprosessin lopputuloksen jaan sitten teoksen muodossa muille. 
 
Haluan näyttää, piilottaa, korostaa, muistuttaa, huomauttaa. Ehkä hieman myös osoittaa. Antaa jotain kokemuksellista, josta voisi olla katsojalle jotakin hyötyä, iloa, surua, mielenkiintoa herättävää.
 
Jos katsoja löytää jotakin muutakin teoksesta kuin mitä olen itse sinne tietoisesti laittanut, se asia on myös olemassa siellä. Jokaisella on oma totuus. Kun teos tekee katsojaansa vaikutuksen, se on valmis."
 
 
 

Tiina Stenman

"Maalaustapani on vauhdikas. Mielestäni olen koloristi; pelaan väreillä, ja värit ovat minulle tärkeintä maalauksessa. En kovin tarkkaan suunnittele aihepiiriä, enkä edes toteutustapaa, vaan kuva ikään kuin muodostuu värien ja rytmin vuoropuheluna. Nopeasta tekotavastani huolimatta maalauksistani huokuu usein jonkinlainen rauha, kauneus, maisemallisuus ja tilallisuus. Ihmishahmo tulee luontevasti maalaukseen ja läsnä on lähes aina valo. Ehkä värien lisäksi maalausteni toinen kantava voima on juuri valo. Haluan taiteellani tuoda esille taiteentekemisen ja -kokemisen positiivista vaikutusta ihmisen sisäiselle hyvinvoinnille."

Tiina Stenman: Meidän hetki, 400€

 

Miia Elisa Westerlund

"Kuvataiteilijana olen loputtoman kiinnostunut yhteiskunnasta ja ihmisistä yhteiskunnassa. Olen aina sanonut, että jos en olisi  taiteilija olisin luultavasti yhteiskuntakriitikko. Kiinnostus ihmisiin hämmentää välillä tällaista erakkoa."

Miia Elisa Westerlund: It's not a path paved with roses, 190€