Vesa Loikas

CV

Info om mig

Jag är en konst fotograf baserad i Åbo, Finland. Jag utforska växelverkan, relationer och juxtapositions bildas när landskap, arkitektur och människor möts. Jag har alltid varit att skriva ut mitt arb...