htmlSixten Ahlsved | Taiko

Sixten Ahlsved

Info om mig

...Sixten Ahlsved är en lyhörd observatör av budskap i landskapet. Naturligtivs ligger utgångspunkten i synintryck och betraktande, men om lyssnandet och andra sinnesförnimmelser uteslöts, skulle tolk...