htmlSaija Koponen | Taiko

Saija Koponen

CV

Info om mig

Jag är en bildkonstnär, en målare. För mig är en målning en representation av existens: rytm, rörelse, form och färg. Underlag för mitt arbete bildas av helheten av kropp och sinne samt kroppsspråk. M...