Sade Kahra

Info om mig

Mitt arbete kretsar kring teman som de fysiska manifestationerna av vår varelse, människors beteendemönster, samt effekterna av kulturella föreställningar och globalism i dagens liv. Omgivningen och n...