Sade Kahra

Tietoja minusta

Työni käsittelevät olemuksen fyysisiä ilmentymiä, ihmisten käyttäytymismalleja, sekä kulttuurillisten käsitysten ja globalismin vaikutuksia nykyelämään. Ympäristö ja luonto vaikuttaa työhöni, samalla ...