Ru Runeberg

CV

Info om mig

Jag får mina idéer från vardagslivet och naturen. Ett ord eller händelse, något mina barn sagt eller något som fångat mitt öga är inspirationskällor i mitt skapande- till vilket även min passion och ...