htmlRu Runeberg | Taiko

Ru Runeberg

CV

Info om mig

Jag får mina idéer från vardagslivet och naturen. Ett ord eller händelse, något mina barn sagt eller något som fångat mitt öga är inspirationskällor i mitt skapande- till vilket även min passion och ...