htmlRaija Marttinen | Taiko

Raija Marttinen

CV

Info om mig

Jag är målare. Jag brukar berätta om mitt arbetande så att "Jag målar tid och minnen, det vad man minns och vad man glömmer - hur tiden, minnerna och platser sätter sig på varandra och former sig nya ...