Pike Kokkonen

CV

Info om mig

Som konstnär är jag inspirerad av den subtila dialogen mellan det abstrakta och det figurativa. Den största utmaningen då jag målar en föreställande bild är att lösgöra mig från bilden utan att samti...