Pike Kokkonen

Tietoja minusta

Taidemaalarina minua inspiroi hienovarainen dialogi abstraktin ja esittävän välillä. Koen, että maalatessani esittävää kuvaa, suurin haaste on päästä irti kuvasta kadottamatta kuvaa. Mielestäni tämä välimaasto on mielenkintoinen. Mikä on oleellista kuvassa? Mitkä ovat ne elementit, joista kuva syntyy tai kääntäen, mitä ilman se ei ole olemassa? Kuinka paljon kuvaa voi pelkistää, ilman että jotain oleellista menetetään? Usein maalauksessa pelkkä silmien katse riittää kertomaan kokonaisen tarinan.