Petra Kaminen Mosher

Tietoja minusta

Petra Kaminen Mosherin taide keskittyy väreihin ja muotoihin lähtökohtanaan usein luonto tai ihmishahmot. Hän maalaa mieluiten öljyväreillä, hajottaen ensin alkuperäisen aiheensa perusväreihin ja -muotoihin, ja rakentaen sitten niistä uuden abstraktin “maiseman”. Harkitun pikkutarkasti rajatut tasaiset väripinnat muodostavat harmonisen kokonaisuuden, joka ensisilmäyksellä saattaa vaikuttaa jopa triviaalilta. Värien, sävyjen ja kaarien vuoropuhelu yksityiskohdissa kuitenkin tarjoaa aina uutta löydettävää, ja ajan mittaan kokonaisuuskin saattaa muuttaa muotoaan katsojan mielessä; abstraktista maisemasta voi löytyä elävä hahmo, tai hahmo vaihtua toiseksi. Toisinaan taas puhdas abstrakti estetiikka vie voiton alkuperäisestä inspiraation lähteestä.