Petra Saraste

Info om mig

Jag gör konstgrafik mångsidigt. Jag hittar idéer om naturen och dess detaljer, ett ögonblick intyck när ljus och skugga förändras. Faciliteter och utsikt i den byggda miljön. De viktigaste teknikerna...