Nina-Maria Oförsagd

Info om mig

Jag arbetar inom mediekonst och rörlig bild. Jag är intresserad av att observera omgivningen, hitta platser av olika karaktär och forska i dess historiska lager för att forma ett experimentellt innehå...