Minna Louhelainen

CV

Info om mig

Jag ser mig själv som en humoristisk blandning av hantverkare och filosof som skapar, organiserar och presenterar fragmenter av världen. Jag utiliserar min konst för att kartlägga universumet, medvete...