Mikko Mikkola

Tietoja minusta

Mikkolan inspiraatio taiteen tekemiseen on luonto. Taikoon Mikkola laittaa myyntiin kokonaisuuden vuosien 2015–16 aikana valmistuneita öljyvärimaalauksia. Maalauksissaan Mikkola yhdistää kolmea luonnonelementtiä: taivasta, maata ja vettä. Maalaukset eivät Mikkolan mukaan ole kuitenkaan suora heijaste luonnosta, vaan ne ovat rakennettuja. Niissä näkyy ihmisen kädenjälki. Maalausten kohde on siten usein vain osittain tunnistettavissa. Mikkola käyttää töissään lasuuritekniikkaa.