htmlMia Saharla | Taiko

Mia Saharla

CV

Info om mig

Jag är född år 1983 och arbetar som bildkonstnär och målare i Tammerfors och Helsingfors. Jag utexaminerades som bildkonstnär från yrkeshögskolan i Tammerfors år 2010, och jag studerar nu till magiste...