Mattitapio Reinikainen

CV

Info om mig

Jag lever i Åbo skärgården i Finland. Jag har studerat konst bland annat i München i Tyskland.