htmlMarjukka Korhonen | Taiko

Marjukka Korhonen

About me

Veistoksieni lähtökohtana ovat ihmisten väliset sosiaaliset tilanteet, tunneilmaisut sekä kaupunkitilaan liittyvät yhteiskunnalliset ilmiöt. Työskennellessäni annan tilaa tiedostamattomalle ajattelull...