Marja Mali

CV

Info om mig

Om mig Genom min konst försöker jag förstå människan, självklart mig själv, genom att undersöka de faktorer som påverkar mig, såsom arv, levnadsmiljöer, livshistorier och nyckfulla ödet. Detta är tema...