Marja Mali

CV

Tietoja minusta

Taiteeni kautta pyrin ymmärtämään ihmistä, lähinnä tietenkin itseäni, tutkimalla minuuteen vaikuttavia seikkoja, kuten perimä, asuinympäristöt, elämäntarinat ja kohtalon oikut. Tätä tematiikkaa olen "...