Maria Kivistö

Info om mig

För mig är konst en andlig process i vilken jag beskriver min själs historia och dess transformationer. Hur jag känner att det finns många tider, platser och nivåer inom mig. Det personliga är samtidi...