htmlMaija Albrecht | Taiko

Maija Albrecht

Info om mig

Jag är en konstgrafiker som bor och arbetar i Ingå. Jag är född 1967 i Åbo. I mina verk behandlar jag ofta naturen genom att iaktta den i detaljerna. Mina torrnålsgravyrer är influerade av historiska ...