Liisa Malkamo

CV

Info om mig

Som bildkonstnär är jag huvudsakligen målare och konstgrafiker. Vanligtvis använder jag en iakttagelse som utgångspunkt till mina verk, en iakttagelse, som fastnar på minnet och aktiverar fantasin. Fö...