Leena Golnik

CV

Info om mig

Jag tänker på mitt nuvarande liv genom min grafik. Allt kommer från naturen. Jag tror att fisk är en av de första varelserna på livet. På samma sätt är alla andra djur lika viktiga i naturcykeln. Alla...