Leena Golnik

CV

Info om mig

Jag tänker på mitt nuvarande liv genom min grafik. Allt kommer från naturen. Alla djur är lika viktiga i naturcykeln. Alla symboliserar någon form av beständighet och livsförnyelse. Att göra konst är ...