Lauri Rajamäki

CV

Tietoja minusta

Taiteellisessa työskentelyssäni luon kuvia erilaisten maalaus- ja piirustustekniikoiden avulla. Aiheeni liittyvät usein tuntemattomien tai piilossa olevien energioiden, taajuuksien ja maailmojen kuvaa...