htmlLars Höglund | Taiko

Lars Höglund

Info om mig

Mina verk är abstrakta kompositioner som undermedvetet ibland blir fanatasibilder eller fantasilandskap. Intryck får jag av barnens sätt att måla och teckna och deras fantastiska sätt att avbilda s...