Kirsti Puhakka

CV

Info om mig

På gymnasiets avgångsbetyd hade jag fulla poäng i både bildkonst och kemi. Först studerade jag till kemist. Men då jag arbetade vid Aalto universitets huvud biobliotek i Otanäs var jag ofta sjuk i fib...