Kari Laitinen

CV

Info om mig

I den Japanska kulturen var det vanligt att uppleva utrymme och tid samtidigt och inte som från varandra skilda seriella system så som hos oss i väst. Den största betydelsen av utställning ”MA utrymme...