Kari Laitinen

Tietoja minusta

Japanilaisessa kulttuurissa oli tapana kokea tila ja aika yhteismitallisesti, eikä toisistaan eroteltuina sarjallisina järjestelminä niin kuin meillä lännessä. Näyttelyssä ” MA tila-aika Japanissa” - Helsingin kaupungin taidemuseossa 1981 - suurinta antia oli tyhjän tilan ymmärtäminen yhtä tärkeänä tai jopa tärkeämpänä kuin objekti. Se on johtanut polulle, jossa voin tarkastella ilmiöitä sekä objektin että sitä ympäröivän tyhjän tilan kautta. Suomessa synonyymina tyhjyydelle voisi olla hiljaisuus. Tilan tai ajan visualisoinnin olen kokenut haasteelliseksi ja loputtomaksi. Aina löytyy uusia tasoja lähestyä asiaa. Teoksieni sanoman voisi kiteyttää visuaalisiksi kysymyksiksi tilasta ja ajasta. Kutsunkin niitä usein ”hiljentymisobjekteiksi ” vastakohtana nykyajan kiireiselle elämäntavalle.