Kari Paajanen

Info om mig

Vad fotograferar du, frågar människor mig. Mitt svar är: kanske liv. Jag vet inte, för jag upplever fotografering som en utforskning dit jag inte känner till. Och det är inte så viktigt vad jag fotogr...