Juha Joro

Tietoja minusta

Olen useasti teoksissani, grafiikassa ja piirustuksissa, käsitellyt ajan kulkuun ja hiljaisuuden kokemiseen liityviä teemoja. 
Syy tutkia kuvallisesti em. teemoja johtuu kaiketi tarpeesta palata “yksi...