Jari Järnström

Info om mig

Jag börjar arbeta i bakgrunden i målning action painting teknik som uppstår ronskin det livliga abstraktion, där den tillfälliga vinster synlighet. Färgerna kommer att dränera och sprids fritt. Akvar...