Henri Tuominen

Tietoja minusta

Työskentelen pääasiassa piirtäen ja maalaten. Piirtäessä viiva ja pintojen rajojen muutokset kiinnostavat minua. Lähtökohtanani ovat orgaaniset muodot ja pinnat. Lähestyn maalausta piirtämisen kautta, luonnostelen hiilellä ja annan usein piirrosjäljen näkyä läpi. Maalatessa minua kiinnostaa viiva- ja valovaikutelmien muutosten tutkiminen värien kautta. Katoavaisuuden ja syklisyyden teemat ovat minulle tärkeitä. Pyrin kuvallisessa ilmaisussa saamaan töihini voimaa ja herkkyyttä sopivassa suhteessa. Taiteen tekeminen on minulle etsimistä ja tutkimista. https://henrituominenblog.wordpress.com