Heidi Hakkarainen

CV

Tietoja minusta

Maalausaiheet syntyvät omista kokemuksistani, aistihavainnoista ja kohtaamisista sekä ympäristöstä, jossa liikun. Abstrakti kuvakieli sopii intuitiiviseen ja kokeilevaan työskentelyyni. Olen kiinnostu...