Harri Heinonen

CV

Info om mig

Työskentelyni lähtökohdat ovat olleet visuaalisessa etnografiassa, kohteen esittämisessä neutraalisti sellaisina kuin se ihmissilmälle näyttäytyy. Maisemakuvissani olen pyrkinyt toisaalta merkityksell...