Hanne Palomäki

CV

Info om mig

Mina konsten är inspirerad av tysta stunder, små vardagssakers och stora naturens mirakel. Jag rita, måla och använda andra olika metoder att skapa bildkonst. Varje ämnen bestämmer hur ska jag skapa ...