Hanna Lamnaouer

Info om mig

Jag få inspiration på min konst av harmoni i gester och ställningar, lek mellan suddig och skarp samt mångfald i utforma. Till Taiko läggar Jag min nya produktion, i huvudsak akvarellerna och målning...