Gunzi Holmström

CV

Info om mig

Att göra konst är en resa in i mig själv - en slags konstnärlig vallfärd. Min farfar, fyrvaktaren, sade att vi inte vet mer om oss själva än vad som ryms i lillfingret. Jag begrundar relationen mella...