Erik Creutziger

Info om mig

För tillfället målar jag fantasilandskap i vilka olika figurer, människor och djur bildar historier under arbetsprocessen. Jag målar oftast utgående från vad jag sett och upplevt i naturen, på promena...