Elina Aho

Tietoja minusta

Olen kuvataiteilija ja toimin maalauksen, piirustuksen, aikuistaidepedagogiikan ja organisaatioiden taidelähtöisen kehittämisen parissa. Taustaltani olen taiteen maisteri (maalaustaide, Glasgow School of Art) ja psykologian maisteri (Helsingin yliopisto). Sydäntäni lähellä on erityisesti kehollisuus, liike, ihmisen kuva ja näiden kokemusten abstrahointi maalaukseen. Maalauksen ilo ja nautinto, havaitseminen ja aistiminen, sekä materiaaliset kokeilut ovat osa työskentelyäni. Lisäksi suorastaan rakastan elävänmallinpiirustusta sekä omassa työskentelyssä että opetuspraktiikassa, jossa kannustan ihmisiä oman jäljen löytämiseen, vahvistamiseen ja vapauttamiseen. Olen myös erityisen kiinnostunut maalauksen ja piirustuksen tapahtumasta, eleestä ja jäljestä. Näenkin maalauksen ja piirustuksen eräänlaisena jäljenjättämisenä. Erityisesti olen kiinnostunut maiseman, luonnon ja ihmisen havainnoinnista. Koen maalauksen ja piirustuksen eräänlaisena jäljenjättämisenä - pohdin, mitä merkitsee jälki, minkälaisen jäljen jätän. Inspiroidun viivan ja värin vuorovaikutuksesta sekä piirustuksen ja maalauksen ilmaisun yhdistämisestä, sekä plein air-perinteen mukaisesti paikan päällä työskennellen. Olen pitänyt 15 yksityisnäyttelyä ja osallistunut 40 yhteis- ja ryhmänäyttelyyn Suomessa ja ulkomailla.