Chrisse Candolin

Tietoja minusta

” – Riippumatta siitä syntyvätkö ajatukset filosofiasta, tieteestä vai taiteesta, niitä ei voi irrottaa ajattelijastaan, ja yhtä vähän niitä voi irrottaa siitä kulttuurista joka synnytti...