Chrisse Candolin

Tietoja minusta

Työskentelyni taustat ja suunta Olen1980-luvun alusta tehnyt pääasiassa tilateoksia ja installaatioita joiden kautta olen tutkinut mielen ja materian vuorovaikutusta ja tästä esiin nousevia ominaisuuksia. Tilateokseni ovat olleet pääasiassa isoihin tiloihin, taikka useampaan huoneeseen suunniteltuja ideakokonaisuuksia. Mielen evoluutio, ihmisen tietoisuus ja maailman hahmottaminen, sekä se, miten ajan ja paikan kokemus sekä merkityksien muodostuminen on tietoisuuden evoluution edetessä jäsentynyt, ovat aiheina jo pitkään askarruttaneet ja vaikuttaneet visuaalisen työskentelyni sisältöihin. Tutkimukseni ovat siksi haarautuneet myös luonnontieteiden alueelle etenkin filosofian,kehityspsykologian pariin. Kysymykseni onkin; voiko taiteella kommentoida tai vaikuttaa em. kysymyksissä? Mielestäni voi, koska taiteen avulla on aina asetettu kysymyksiä olevaisuuden reunaehdoista tavalla, joka tieteen alalla ei olisi mahdollista. Taide on siten paikka jossa maailman voi nähdä toisin.